Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бубнівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04402793) був реорганізований і увійшов до складу Наркевицької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Бубнівка
Волочиський район, Хмельницька область

34 сесія

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 1

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про сільський бюджет на 2015 рік

 

           Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” та Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23  статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська  рада                                                                               

                                              ВИРІШИЛА:                       

       1. Визначити  на 2015 рік:

           -  доходи сільського  бюджету у сумі 1039248 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1017248 грн., доходи  спеціального фонду сільського  бюджету  22000 грн., згідно з  додаток №1 цього рішення;

          - видатки  сільського бюджету у сумі 1039248грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1017248 грн.,  видатки спеціального фонду бюджету  сільського бюджету  22000 грн.

      2.  Встановити профіцит загального фонду бюджету в сумі 128000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду).

      3.  Встановити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 128000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 128000 грн.

      4.  Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів  сільського бюджету  на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 889248грн. та  спеціальному фонду 150000грн. згідно з додатком №3 до цього   рішення.

      5. Визначити  оборотний касовий залишок  бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  10000 грн.

      6. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

       7. Затвердити  перелік  захищених  статей видатків  загального фонду cільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату(код 2120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730);

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      9.  Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

      10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

      11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями  691 та 71 Бюджетного кодексу України.

     12.Дозволити сільському голові в процесі виконання сільського бюджету за обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу функції.

Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів  у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати.

    13. У виняткових випадках, в разі необхідності, здійснювати видатки на придбання   господарських, канцелярських товарів, медикаментів та продуктів харчування (КЕКВ 2200) за  готівку.

   14. Дозволити головним розпорядникам коштів сільського бюджету здійснювати централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг для розпорядників коштів нижчого рівня з дотриманням процедур чинного законодавства.

    15. Додатки 1,3,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

         

 

              Сільський   голова                                 Ковтун Т.Л.

 

 

 

 

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 2

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про затвердження штатного                                                                                               розпису та кошторису видатків                                                                                сільської ради на 2015 рік.

        Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та Бюджетного Кодексу і керуючись пунктом 23 частини 1 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити штатний розпис та кошторис видатків сільської ради на 2015 рік. ( Додаток № 1-2 )
 2. Виплачувати сільському голові матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати , матеріальну допомогу на вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати та проводити преміювання в межах затвердженого фонду оплати праці .
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                         Ковтун Т.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 3

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про затвердження положення                                                                                                      про преміювання                                                                                                           працівників апарату управління                                                                              Бубнівської сільської ради на 2015 рік

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

вирішила :

 

 1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату управління Бубнівської сільської ради на 2015 рік. /Додаток додається/

 

 

Сільський голова                                    Ковтун Т.Л.

 

 

 

                                                                                            Додаток 1

                                                                          До рішення 34 позачергової сесії                                                                                                                                                                                                   Бубнівської сільської ради                                                                                                                                .                                                                           від 05.02.2015 року № 3

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ БУБНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ на 2015 рік.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
 2. Преміювання має забезпечити посилення відповідальності працівників за якість виконання службових обов’язків через диференційний підхід до оцінки внеску кожного в загальні результати роботи всього колективу.
 3. Премії працівникам виплачуються за звітний період.

 

ІІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ УМОВИ І РОЗМІР ПРЕМІЇ.

 1. За якісне 100% виконання дохідної частини сільського бюджету за звітний період.
 2. Виконання в повному обсязі функціональних обов’язків згідно з посадовою інструкцією з урахуванням ініціативи, творчого ставлення до роботи, її ефективності.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.
 4. Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі 3-х місячного фонду оплати праці на середньомісячну заробітну плату та економії фонду оплати праці за  відповідний звітний період за фактично відпрацьований період.
 5. За окремі упущення та недоліки в роботі /перелік яких додається/ розмір премії може бути знижений, але не більше ніж 50 %.

 

ІІІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИПЛАТА ПРЕМІЇ.

 

     3.1.  На підставі даного положення преміюються всі працівники апарату  

             управління.

     3.2.  Рішення про преміювання працівників апарату управління приймає

             сільський голова.

 

     3.3.  Виплата премії працівникам апарату управління сільської ради                            .             проводиться за рішенням сесії виконкому або розпорядженням

             сільського голови.

 

ІV. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗМЕНШЕНИЙ РОЗМІР ПРЕМІЇ.

 

 1. Не в повному обсязі або неякісне виконання обов’язків затверджених посадовою інструкцією.
 2. Обґрунтовані скарги на адресу конкретних працівників з боку відповідних вищестоящих органів.
 3. Несвоєчасний і неякісний розгляд заяв, скарг та інших звернень громадян.
 4. Наявність обґрунтованих скарг на дії працівників апарату управління від громадян.
 5. Недоліки в роботі, що відмічені в актах перевірки роботи сільської ради.
 6. Порушення строків виконання рішень та розпоряджень районних органів влади.
 7. Несвоєчасне подання звіту Райфінвідділ, казначейство у Волочиському районі, райвідділ статистики, податкову інспекцію у Волочиському районі та інші підзвітні органи.
 8. Несвоєчасне та неякісне прибирання службових приміщень.
 9. Неякісний контроль за дотриманням лімітів на використання енергоносіїв.

 

V.  НЕДОЛІКИ,

ПРИ ЯКИХ МОЖЕ ЗМЕНШУВАТИСЬ РОЗМІР ПРЕМІЇ.

 

 1. Недостатній контроль за своєчасністю і повнотою надходжень дохідної частини бюджету до – 10%
 2. Несвоєчасний розрахунок з дебіторською і кредиторською заборгованістю до – 5%
 3. Неякісне і несвоєчасне проведення інвентаризації всіх матеріальних цінностей до – 10%
 4. Несвоєчасне звітування по місячних звітах, квартальних і річних балансах до – 10%
 5. Неякісне ведення обліку в книгах синтетичного та аналітичного обліку – 5%
 6. Несвоєчасне і неякісне складання штатного розпису та кошторису до – 5%

 

Сільський голова                                    Ковтун Т.Л.

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 4

 

 

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про виконання плану соціально –                                                                                       економічного розвитку за 2014 рік.

 

        У відповідності до п.22 ч.1. ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської  ради

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити звіт сільського голови про виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку Бубнівської сільської ради за 2014 рік ( додається)
 2. Зняти з контролю рішення №5 від 26 лютого 2014 року «Про план соціально – економічного розвитку на 2014 рік.»

 

 

 

                                        Сільський голова                               Ковтун Т.Л.

 

 

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 5

 

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про план соціально – економічного розвитку на 2015 рік.

               

        У відповідності до п.22 ч.1. ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської  ради

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити план соціально-економічного та культурного розвитку

    Бубнівської сільської ради на 2015 рік . ( додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

                       Сільський голова                               Ковтун Т.Л.

 

УКРАЇНА

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 6

 

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про встановлення батьківської плати                                                                                              за перебування (харчування) дітей в                                                                                                      ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка на 2015 рік

 

          Керуючись ст. 32 п. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

 ВИРІШИЛА :

 1. Встановити плату за перебування (харчування ) дітей в ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка в розмірі 5 грн.
 2. Плату за перебування (харчування)  дітей в ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка вносити щомісячно по фактичному обліку відвідування дитиною ДНЗ не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ.
 3. Від плати за перебування (харчування)  дітей в ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка звільняються батьки, у сім’ях яких 5 чи більше дітей, одиноких матерів, батьки сім’ї яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мім’ї афганців.
 4. Звільнити малозабезпечені сім’ї від плати за перебування (харчування)  дітей в ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка , які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про Державну допомогу (соціальну допомогу) малозабезпеченим сім’ям» при представленні довідки , про призначення допомоги виданої органами управління і соціального захисту населення.
 5. Скасувати рішення № 1 від 21.06.2013 р. Про встановлення батьківської плати за перебування (харчування) дітей в ДНЗ «Зернятко» с. Бубнівка на 2013 рік.
 6. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

 

 

                                           Сільський голова                               / Ковтун Т.Л./

 

 

 

 

 

 

                                                                     УКРАЇНА                                        

БУБНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хмельницька обл.  Волочиський р-н  с. Бубнівка                                                                             тел. 9-81-30

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 7

 

34 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  5 лютого 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про затвердження технічної документації                                                                                          із землеустрою щодо встановлення меж                                                                            земельної ділянки в натурі для будівництва                                                                                      та обслуговування житлового будинку                                                                                                           гр. Шибаєва М.М ., гр. Шибаєва О.М.                                                                      з передачею у власність

   Розглянувши заяву гр. Шибаєва О.М. , зареєстрованого за адресою: с. Бубнівка,  Волочиського р-н., Хмельницької обл. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки  в натурі   в межах населеного пункту с. Бубнівка по вул. Мойсеєва, 39 », технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись ст.ст.12,79-1,107,118,121,123 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі без зміни категорії земель житлової та громадської забудови площею    0.2500    га за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку – код 02.01 за кадастровим номером 6820981500:01:002:0075 в межах населеного пункту с. Бубнівка, вул. Мойсеєва, 39 гр. Шибаєва Михайла Михайловича, гр. Шибаєва Олександра Михайловича

       2. Передати гр. Шибаєва Михайла Михайловича, гр. Шибаєва Олександра Михайловича безоплатно у власність земельну ділянку площею 0.2500  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку в рівних частинах.

        3. Гр. Шибаєву Михайлу Михайловичу, гр. Шибаєву Олександру Михайловичу звернутись в реєстраційну службу Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

        4.Секретарю сільської ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

       5. Гр. Шибаєву Михайлу Михайловичу, гр. Шибаєву Олександру Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

       6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та місцевого самоврядування.

 

                          Сільський голова                                        Ковтун Т.Л.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua