Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бубнівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04402793) був реорганізований і увійшов до складу Наркевицької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Бубнівка
Волочиський район, Хмельницька область

33(позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 1

 

33 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  30 січня 2015 р.

с. Бубнівка

 

Про встановлення ставок

акцизного податку з реалізованих

суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних

товарів на території сільської

ради на 2015 рік.

 

                             Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., за рекомендаціями постійних комісій сільської ради сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Бубнівської сільської ради ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості ( з податком на додану вартість).

2. Визначити платниками акцизного податку осіб-суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території  сільської ради та підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами  за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку  за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

3. До підакцизних товарів, які реалізуються на території сільської ради у роздрібній торгівлі, належать:

   - спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

   - тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

   - нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

   - автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засови, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

3. Термін чинності цього рішення з 1 січня до 31 грудня 2015року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постій комісію з питань бюджету .

 

 

                                                                                                      

Сільський голова                                  Ковтун Т.Л.

 

 

                                                      РІШЕННЯ № 2

33 позачергової  сесії

Бубнівської сільської ради

від  30 січня 2015 р.

с. Бубнівка

 

 

Про внесення змін до рішення

сільської  ради від 14 липня 2014року

№1 «Про місцеві податки та збори

на території сільської ради»

 

                             Керуючись Податковим кодексом УкраїниЗаконом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., за рекомендаціями постійних комісій сільської ради сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 14 липня 2014року №1 «Про місцеві податки та збори  на території сільської ради», виклавши пункт 1 у редакції:

«Встановити на території Бубнівської сільської ради місцеві податки  і затвердити їх ставки:

 1.1. Податок на майно (Додаток №1), який складається з:

   -  Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Розділ 1);

   -  Транспортного податку (Розділ 2);

   -  Плати за землю (Розділ 3).

  1.2. Єдиний податок (Додаток №2).

2. Вважати Додатки №1,№2 невід’ємною частиною цього рішення.

3. Термін чинності цього рішення з 1 січня до 31 грудня 2015року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і Волочиське відділення Хмельницької ОДПІ

              Сільський голова                                        Ковтун Т.Л.

                                                                                                                                                                           Додаток  1                                                                                     

ПОДАТОК  НА  МАЙНО

                              Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки.

       1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості на території Бубнівської сільської ради.

       1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній або спільній сумісній власності кількох осіб:

       а) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

       б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

      в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній  власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

       1.3. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

       1.4. Не є об’єктом оподаткування:

       а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,які перебувають у власності органів державної влади,органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими ( їх спільній власності);

     б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

     в) будівлі дитячих будинку сімейного типу;

     г) гуртожитки;

    д) житлова нерухомість непридатна для проживання, вт ому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

    е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям - інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкту на дитину;

    є) об’єкти нежитлової нерухомості,які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

   ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

   з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

   и) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій та їх підприємств.

   1.5. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

   1.6. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

   1.7. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування  на підставі документів,що підтверджують право власності на такий об’єкт.

   1.8. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової  нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

   а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості- на 70 кв.метрів;

   б) для житлового будинку  /будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв.метрів;

   в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток).- на 220 кв.метрів.

       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий (звітний) період (рік).

   1.8.1. Бубнівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих  управліннями соціального захисту населення.

        Пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на :

 

  • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої цим рішенням;
  • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

  1.8.2. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території селищної ради, з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, а також для установ та підприємств комунальної власності територіальних громад  села засновником яких є Бубнівська сільська рада.

1.9. Ставки податку на 2015 рік:

1.9.1. Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, ставни податку на нерухомість становлять:

   а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування;

   б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0.5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування.

1.9.2. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюється у розмірі 2% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

1.9.3. Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості

1.9.3.1. Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) господарські (присадибні) будівлі – 0%;

б) інші будівлі – 0,25%.

1.9.3.2.  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр: 0.5%

1.9.4. Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2. пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

1.10. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.11.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

   Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Наркевицької селищної ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів  житлової та/або нежитлової  нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси ( місцем реєстрації) до 1 липня, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

   Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний термін інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про  надіслані (вручені) власнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

1.12. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього року подають контролюючому органу  за місцезнаходження об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

   Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подаються протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок, сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.13. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого

Протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи  з місяця, в якому виникло право власності.

1.14. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до селищного бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

1.15. Податкове зобов’язання за звітний  рік з податку сплачується:

   а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

   б) юридичними особами – авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Розділ2.Транспортний податок

2.1. Платниками транспортного податку на території Бубнівської сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000куб.см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно  до пункту 2.2.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та  відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податного (звітного періоду (року).

   Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

   Нарахування податку  та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

   Що об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларацію юридичною особою – платником податку протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником на період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

       Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

   а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податного повідомлення-рішення;

   б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Розділ 3.Плата за землю

3.1. Платниками податку є власники земельних ділянок та землекористувачі у межах Наркевицької селищної ради.

3.1.1. Наркевицька селищна рада встановлює ставки податку за землю та пільги  щодо земельного податку, що сплачується на території селищної ради.

    До 25 грудня року, що передує звітному, рішення селищної ради щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного родатку юридичними та/або фізичними особами подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

   Нові зміни щодо зазначення інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

   Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у кому втрачено це  право.

3.1.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   Ця норма не поширюється на бюджетні установи лише у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм  власності і джерел фінансування.

3.2. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

3.3. Базою оподаткування  є нормативна  грошова оцінка земельних ділянок затверджена рішенням  селищної ради від 21.04.2009року №372 «Про затвердження нормативної грошової оцінки землі населених пунктів селищної ради» з урахуванням коефіцієнта індексації.

3.4. Ставки земельного податку

3.4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, сільськогосподарські угіддя 0.1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

3.4.2. Ставки податку встановляються у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форм власності).

Пільги на земельний податок

3.5. Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

   - інваліди першої і другої групи;

   - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

   - пенсіонери ( за віком);

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

   - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

      Звільнення від сплати податку на земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
  • для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) – не більш як 0,25гектара;
  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01гектара;
  • для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок в оренду платники єдиного податку четвертої групи.

3.6. Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

        - усі неприбуткові бюджетні установи за умови виконання ними підпункту 3.1.2 пункту 3,1;

       - санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

       - громадські організації інвалідів України. Підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

      Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим  органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

    У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суму податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

3.7. Не сплачується земельний податок за:

   - землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними  розв’язками, водопропускними спорудами,підпірними стінками,шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

   а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани,очисні споруди;

   б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади,гаражі,резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів,комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій(часток,паїв) належить державі;

   - земельні ділянки кладовищ;

   - земельні ділянки,надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

3.8. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

   Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року ( для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

   Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або право користування земельною ділянкою.

  3.9. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.10. Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

   Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового ( звітного) місяця.

   Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації,  у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходження земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   Податок фізичними особами сплачується 60 дня з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

   При переході права власності на будівлю,споруду ( їх частину) податок на земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди(їх частини). З урахування прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

   У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель ( споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору, оренди земельної ділянки, або з дати укладення  договору оренди будівель ( їх частин).

   Власник нежилого приміщення ( його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площу під такими приміщеннями ( їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

Орендна плата

3.11. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.12. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.13. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду.

3.14. Розмір та умови внесення орендної пали встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.15. Розмір орендної пали встановлюється у договорі оренди на підставі затвердженим сільською радою річних ставок орендної пали за землю на території сільської ради ( у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки), але річна сума платежу :

   - не може бути меншою 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

   - не може перевищувати 12 відсотки нормативної грошової оцінки.

   Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати  орендної палати. За визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативно грошова оцінка земельних ділянок.

                                           Секретар ради                                    Козак О.В.

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 2                                                                        

Встановлення ставок єдиного податку

 

1. Платниками єдиного податку на території сільської ради є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою  у межах території сільської ради Волочиського району, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2. Бубнівською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників. Ставки єдиного податку для платників для платників першої-другої груп встановлюються у відсотка ( фіксовані ставки ) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

3. Платники єдиного податку першої групи – це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або  провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населення і обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;

   Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

4. До другої групи платників належать – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництву та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

   - не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах одночасно не перевищує 10 осіб;

   - обсяг доходів не перевищує 1500000гривень.

   Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населення, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

   Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 20 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення. Своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

                          Секретар ради                                         Козак О.В.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua